Ochrana osobních údajů
Jsme společnost Jan Vítek

Provozujeme e-shop na webových stránkách www:https://lodnimotor.cz

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek
zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: Jméno, příjmení, telefonní číslo, email, typ lodního motoru a další Vámi uvedené údaje.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě,
resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat od naší poslední komunikace až do též doby, než nám napíšete email / sms, že o zprávu už nemáte zájem.

Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte.
Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, číslo, email, a podobné.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté tak dlouho dokud nevyjádříte písemný nesouhlas.

Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to písemně při nákupu,
použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.
Neposílám víc jak pět newsletterů ročně.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Na dobu neurčitou od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@lodnimotor.cz

Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy

  • společnosti podílející se na expedici zboží

  • společnosti podílející se na expedici plateb

  • poskytovatel e-mailingové služby

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

Co byste dál měli vědět
V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.
V naší společnosti dochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky,
kontaktujte nás na e-mailové adrese info@lodnimotor.cz  nebo zavolejte na tel. č. +420 728 672 773